INDIVIDUALNE SLUŽBY

Osobný konzulting / poradenstvo - 100 E

Ide o poradenstvo, ktoré poskytne všeobecný pohľad mentorov akadémie na momentálnu výkonnosť hráča a jeho kariérnu budúcnosť.

Sledovanie hráča v súťažnom zápase a vyhodnotenie zápasu zaslané na e-mail - 50 E

Po dohode s hráčom vytipujeme zápas, z ktorého mu vypracujeme hodnotenie, tzv. report. Hodnotenie obsahuje porovnanie všetkých posudzovaných herných činností hráča, ako napríklad korčuľovanie, hokejové myslenie, streľba, ručnosť a ďalšie (v príslušnej vekovej kategórii).

Natočenie hráča v súťažnom zápase a vypracovanie video analýzy - 70 E

Vizuálne spracovanie zápasu vo forme video lekcie. Nasleduje osobný rozbor zápasu, resp. zaslanie analýzy na e-mail hráča.

Hodnotenie hráča vieme tiež vypracovať aj z videa, ktoré nám zašlete.

Individuálny tréning na ľade- 30 E ( 1 hod. )

Individuálny tréning je zameraný na praktickú ukážku herných činností jednotlivca ako napr: Rozvoj koordinačných schopností, vedenie puku v pohybe, krytie puku, správna ukážka dohrávania súbojov, nácvik streľby z rôznych pozícií a mnoho dalších. Časy tréningov budú po vzájomnej dohode upresnené.

Špeciálny individuálny tréning - 15 E ( 1 hod. )

Tréningy sa uskutočňujú mimo ľadu. Pomáhajú hráčovi zdokonaľovať zručnosť a rôzne druhy a spôsoby práce nielen s pukom. Zahŕňa tréning s loptičkou a inych špeciálnych pomôcok, miešanie a streľbu z tvrdej podložky na bránu. Casy tréningov budú vždy mesiac dopredu vypísané na našej stránke.

Individuálny vzpieračský tréning - 10 E ( 1 hod. )

Zameranie tréningu na správne držanie tela a vývoj zdravej chrbtice ako aj kompenzácia jednostranného zaťaženia. Rozvoj odrazových schopností dolných končatín. Správna technika trhu, nadhodu a drepu. Správne prevedenie cvikov znižuje riziko zranení a tým sa môžu venovať hlavnej činnosti športovca.

Individuálny tréning v telocvični / posilňovni - 10 E ( 1 hod. )

Tréning sa zameriava individuálne na rozvoj maximálnej, vytrvalostnej a výbušnej sily, koordinácie, stability, a tiež aeróbnych a anaeróbnych schopností hráča. Casy tréningov budú po vzájomnej dohode upresnené.